ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพรลภัส บัวทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
2นายศรีรัตน์ รัตนราศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยสพป.อ่างทอง สพป.อ่างทอง
3นายชาญชัย เสวะนานครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ถึงแก่กรรม