ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจินตนา ภาคไพศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2นายจิรัฎฐ์ ดีชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยร.ร.บางระจันวิทยา อ.บางระจัน สพม.เขต 5
3นายสิรภพ บุญยืนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)ร.ร.พร้าววิทยาคม อ.พร้าว สพม.39 จ.เชียงใหม่
4นางสาววิรันทร์ดา เสือจอยวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)ร.ร.วัดเซ่าสิงห์ อ.อินทร์บุรี สพป.สิงห์บุรี