ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอัมมร ส่งกลิ่นวัดราษฎร์บำเพ็ญลาออกจากราชการ 
2นายประเสริฐ กนกากรวัดโตนดเตี้ยถึงแก่กรรม 
3นายพิศาล สีสดวัดบางเดื่อลาออกจากราชการ